Th.N.P.N.H.S.-STAFF LIST

Sr. No. Name Desg. D.O.J. Subject
1 Chudasama Surajsinh Keshubha PRINCIPAL 01/08/2001 Sanskrit
2 Gadhvi Vishnubhai Shivdan Supervisor 01/03/2003 Soc. Sci.
3 Rathod Haresh Chaturbhai Asstt. Teach. 01/09/2003 Hindi
4 Upadhyay Archana Narendra P.T. Teacher 01/09/2005 P.T.
5 Goswami Anilgar Lalgar Asstt. Teach. 01/01/2005 Soc. Sci.
6 Vadher Madhavi Kantilal Asstt. Teach. 08/06/2008 Gujarati
7 Jataniya Vibhavari Kantilal Librarian 01/02/2008 Library
8 Chavda Jyotsnaben Babulal Clerk 01/06/2005
9 Joshi Kaushalya Kanaiyalal Peon 06/12/2008