SUSES – SSC BOARD RESULTS

SSC RESULT SUMMARY

SHREE UTTAM SECONDARY ENGLISH SCHOOL

SR.NO.

YEAR

TOTAL

SCHOOL RESULT %

HIGHEST %

TOPPERS NAME

1 2001 35 97 93.29 PALAN MEET CHANDRAKANT
2 2002 36 63.8 81.14 THACKER MANSI VINODKUMAR
3 2003 29 93.1 88.14 THACKER MEET MULRAJ
4 2004 33 100 89.14 SHUKLA NIRAV MUKESHBHAI
5 2005 65 98.46 80.43 RAVAL ABHISHEK PRADIPKUMAR11
6 2006 50 98 92.29 AHIR BHAVIK RAMESHKUMAR
7 2007 73 98.63 89.38 THACKER MIHIR MULRAJ
8 2008 70 97.14 86.62 BALADANIA JAYKISHAN SHANTILAL
9 2009 64 98.41 90 DAXINI DHARA ASHOK
10 2010 65 98.51 91.08 WAGHAMSHI KHYATI HARILAL
11 2011 72 98.62 89.2 GANATRA PARTH VINOD
12 2012 86 95.35 91.8 THAKAR MIMANSHA NILENDU
13 2013 98 98.98 87.17 SOLANKI BHOOMIKA DILESH
14 2014 112 95.54 93.67 SHAH JAY VIMALKUMAR
15 2015 108 97.22 89 DOSHI MANAN VINODBHAI
16 2016 104 99.04 92.67 HADIYA DIPALI BINDUBHAI
17 2017 105 92.38 93.67 THACKER RIDHI DEEPAK
18 2018 111 90.09 92.83 SHAH YASHVI DEEPAK