SUSES – SSC BOARD RESULTS

SSC RESULT SUMMARY

SHREE UTTAM SECONDARY ENGLISH SCHOOL-53.153

 

SR.NO.

YEAR

BOYS

GIRLS

TOTAL

PASS

FAIL

SCHOOL RESULT %

HIGHEST %

TOPPERS NAME

1

1 2001 28 7 35 34 1 97 93.29 PALAN MEET CHANDRAKANT

1

2 2002 29 7 36 23 13 63.8 81.14 THACKER MANSI VINODKUMAR

1

3 2003 21 8 29 27 2 93.1 88.14 THACKER MEET MULRAJ

1

4 2004 19 14 33 33 0 100 89.14 SHUKLA NIRAV MUKESHBHAI

1

5 2005 36 29 65 64 1 98.46 80.43 RAVAL ABHISHEK PRADIPKUMAR11

1

6 2006 29 21 50 49 1 98 92.29 AHIR BHAVIK RAMESHKUMAR

1

7 2007 46 27 73 72 1 98.63 89.38 THACKER MIHIR MULRAJ

1

8 2008 44 26 70 68 2 97.14 86.62 BALADANIA JAYKISHAN SHANTILAL

1

9 2009 27 37 64 63 1 98.41 90 DAXINI DHARA ASHOK

1

10 2010 35 30 65 64 1 98.51 91.08 WAGHAMSHI KHYATI HARILAL

1

11 2011 37 35 72 71 1 98.62 89.2 GANATRA PARTH VINOD

1

12 2012 37 49 86 82 4 95.35 91.8 THAKAR MIMANSHA NILENDU

1

13 2013 61 37 98 97 1 98.98 87.17 SOLANKI BHOOMIKA DILESH

1

14 2014 66 42 112 107 5 95.54 93.67 SHAH JAY VIMALKUMAR

1

15 2015 66 42 108 105 3 97.22 89 DOSHI MANAN VINODBHAI

1

16 2016 60 44 104 103 1 99.04 92.67 HADIYA DIPALI BINDUBHAI