SSGMHSS-STAFF LIST

Sr. No. Name Desg. D.O.J. Subject
1 Chudasama Surajsinh Keshubha Principal 2001 —-
2 Chawda Nilesh Muljibhai Supervisor 01/11/2002 Gujarati
3 Parmar Paras Kishorbhai Comp. Teach. 01/07/2010 Computer
4 Pandya Jagruti Mulshanker Asstt. Teacher 13/08/2010 English
5 Memon Reshma Iqbalbhai Asstt. Teacher 15/12/2012 State
6 Dave Chetan Sureshchandra Clerk 01/09/2003
7 Prajapati Rasila Dinesh Peon 01/06/2000