SSGMHSS-STAFF LIST

Sr. No. Name D.O.J. Desg.
1 Chudasama Surajsinh Keshubha 01/08/2001 Principal
2 Chawda Nilesh Muljibhai 01/11/2002 Supervisor
3 Parmar Paras Kishorbhai 01/07/2010 Comp. Teach.
4 Pandya Jagruti Mulshanker 13/08/2010 Asstt. Teacher
5 Hamipara Valji Rameshbhai 01/12/2016 Asstt. Teacher
6 Prajapati Rasila Dinesh 01/06/2000 Peon