SOCIETY – STAFF LIST

ANJAR EDUCATION SOCIETY STAFF LIST

SR.NO.

NAME

DESIGNATION

D.O.J.

1

CHAWRA HARISH SHANTILAL IT-HOD 01-11-1999

2

PALAN PARESH NAVINCHANDRA ACCOUNTANT 01-08-2004

3

MATA RANABHAI RAVJI SUPERVISOR 01-10-2004

4

CHAUHAN PRABHUBHAI MOHANLAL WATCH MAN 01-06-2008

5

BAROT KHODIDAN DEVIDAN WATCH MAN 01-06-2008

6

 PRAJAPATI JAYESH NARAN  WATCH MAN  01-01-2007

7

 PRAJAPATI HASHMUKH RAVJI  PEON  01-08-2003

8

 GADHVI MANSING VISHRAM  WATCH MAN  01-07-2011